WYSIWYG Web Builder
Kancelaria oferuje Państwu następujące sposoby wzajemnego rozliczania się:

Wynagrodzenie godzinowe - obliczone jako iloczyn czasu poświęconego danej sprawie (analiza sprawy, przygotowanie stosownych pism procesowych, reprezentacja przed właściwymi organami) oraz stawki godzinowej, ustalanej indywidualnie z każdym Klientem,
Wynagrodzenie stałe - ustalane po przedstawieniu przez Klienta stanu faktycznego i jego wstępnej analizie przez członka Zespołu jako wynagrodzenie określone „z góry” za prowadzenie danej sprawy do ustalonego wspólnie z Państwem momentu (np. do końca postępowania pierwszoinstancyjnego),
Wynagrodzenie ryczałtowe - dotyczy tych Klientów, z którymi podejmujemy stałą współpracę, reprezentując ich w bieżąco zaistniałych sprawach za określoną stawkę miesięczną. Wysokość stawki uzależniona jest tak od rodzaju spraw jakie Kancelaria miałaby prowadzić, jak i ich ilości.
Wynagrodzenie typu success fee - szczególnie polecane w przypadku spraw trudnych, nietypowych, „niepewnych”, pozwala uniknąć ponoszenia przez Klienta nadmiernych kosztów. Kancelaria pobiera określone - cząstkowe - wynagrodzenie „z góry” za prowadzenie sprawy, pozostała zaś część płatna jest w przypadku wygranej, najczęściej jako procent od uzyskanej dla Klienta kwoty.

Każdy z w/w sposobów wynagradzania jest ustalany z Państwem indywidualnie, po dokonaniu wstępnej analizy stanu faktycznego danej sprawy oraz Państwa oczekiwań. Niezależnie od wybranego sposobu wzajemnych rozliczeń - każdy Klient jest zawsze na bieżąco informowany o postępach w sprawie, o sporządzonych pismach procesowych oraz podjętych w sprawie działaniach.