WYSIWYG Web Builder
Adwokat Marcin Wiśniewski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2008 r. obronił - na ocenę bardzo dobrą - pracę magisterską pt.: „Opodatkowanie dochodów twórcy w polskim prawie podatkowym”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego. Następnie, w latach 2009-2012 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w jednej z największych krakowskich Kancelarii - Porwisz i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, zajmując się m.in. przygotowywaniem projektów umów oraz kwestiami związanymi z ochroną dóbr osobistych i prawem autorskim, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej wiodących podmiotów rynku wydawniczego oraz medialnego w Polsce. Następnie podjął współpracę z Kancelarią Adwokacką Ochalik&Michalczyk. W ramach tego podmiotu, zajmował się obsługą prawną osób fizycznych oraz prawnych, tak w postępowaniach cywilnych (w tym gospodarczych), jak i karnych oraz administracyjnych i sądowo-administracyjnych. W zakres obowiązków wchodziło m.in. reprezentowanie w postępowaniach karnych największego polskiego ubezpieczyciela, bardzo częste reprezentowanie stron przed sądem, sporządzanie licznych pism procesowych oraz opinii prawnych. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoliło na pozytywne przejście egzaminu adwokackiego w roku 2012 oraz procentuje w ramach aktualnie prowadzonej praktyki adwokackiej.

Adwokat Marcin Wiśniewski specjalizuje się zwłaszcza w prawie i postępowaniu cywilnym, w prawie rodzinnym, gospodarczym (m.in. sporządzanie umów handlowych), w prawie własności intelektualnej oraz w zakresie ochrony dóbr osobistych. Ma bogate doświadczenie praktyczne, zwłaszcza na sali sądowej - aktywnie reprezentując Klientów i walcząc o ich prawa.

Cechą charakterystyczną adwokata Marcina Wiśniewskiego jest perfekcjonizm, zawsze rzetelne przygotowanie się do sprawy, umiejętność kreatywnego myślenia oraz znajdowania nietypowych rozwiązań trudnych problemów, jak też umiejętność nieprzejednanej walki w jak najlepiej pojętym interesie swojego Klienta. W wykonywaniu zawodu kieruje się zasadą: „nie ma spraw z góry przegranych”.

Kontakt:
e-mail: marcin.wisniewski@adwokat-mw.pl
kom.: +48 730 730 620
skype: adwokat-mw